අසාධාරණ ලෙස සිරගත කල රණවිරුවන් නිදහස් කරනවා

0
62


පොදු ජන පෙරමුණේ මංගල රැළිය ඇමතු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කල කතාව ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට යොමු වුනා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය දේශනයේදි මූලික වශයෙන් ඉලක්ක කර තිබුනේ අනුරාධපුර ජනතාව මූලික වශයෙන් මුහුණ පානා ප්‍රමුඛ ගැටලුයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ පැවසුවා.

පානිය ජල පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදයට නූතන තාක්ෂණය එක්කර ගැනීමට තමන් අදහස් කර සිටිනා බවයි. එමගින් අනුරපුර ජනතාව මුහුණ දෙන මූලීක ගැටලුවක් වන වකුගඩු රෝගය අවම කිරීම සිය අරමුණ බව ඒ මහතා කියා සිටියා.

වර්තමානයේ ගොවි ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රමුඛ ගැටලුවක් වන වී මිල අඩු වීමටත් විසඳුමක් ලබා දීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ක්‍රියාපිළිවෙතක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වී ගබඩා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම මගින් අතරමැදියන් සිදු කරනා බලපෑම අවම කිරීම මගින් බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළා.

අලි මිනිස් ගැටුම පාලනය කිරීමට නූතන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට තමන් කටයුතු කරනා බවටද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළ අතර දේශීය ඉංජිනේරුවන් සහ දේශීය තාක්ෂණය විස්වාස කරමින් තමන් කටයුතු කරනා බවට වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතර වත්මන් රජය විසින් ව්‍යාජ චෝදනා මත අසාධාරණ ලෙස සිරගත කර සිටිනා රණවිරුවන් සියලූම දෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කරන බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

උමංග බණ්ඩාර
Source – The Colombo ExpressLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here