අවුරුදු 20 වෙද්දී BMW i8 කාර් එකක් ගන්න හදන පුංචි කොල්ලා

0
76
ලංකාව ඇතුළේ youtube හරහා තමන්ට ආවේණික වෙච්ච යමක් නිර්මාණය කරන අපූරු පුද්ගලයෙක් තමයි Dilshan Abeygunawardana කියන්නේ. ඒ වගේම “Operation Wanni” පරිගණක ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් E – ස්වාභිමානී 2010 සම්මානයක් හිමිකර ගන්නත් ඔහුට හැකි වුණා. ලංකාවේ මුල් කාලීනව නිර්මාණය වූ “සිඥෝ” Android ක්‍රීඩාවත් මොහුගේ නිර්මාණයක්. මේ ඇතුළු පරිගණක සහ දුරකථන ක්‍රීඩා ගණනාවක් නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය ඔහුට හිමිවෙනවා. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here