අයිතිවාසිකම් කඩවීමකට පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

0
39


රාජ්‍ය පරිපාලන 20/2018 චක්‍රලේකයට අනුව රාජ්‍ය සේකයන්ගේ වැටුපට එකතු කරන ලද සංයුක්ත දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන්ට ගෙවීමේදී කප්පාදු කර ඇතැයි පවසමින් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනුකර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා, අමාත්‍ය මණ්ඩලය, වැඩබලන පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරු සහ නීතිපතිවරයා පෙත්සමෙහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස දක්වා ඇත.

සමස්ත පොලිස් සේවයේ නිරත නිලධාරීන් නියෝජනය කරමින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මේ වනවිට පොලිස් නිලධාරීන් 60000කට අධික පිරිසක් මෙයට සහය පලකර ඇත.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here