අප්‍රිකා මහද්වීපයෙන් පිටතදී නූතන මානවයාගේ පූර්වජ නිදර්ශනයක් සොයාගැනේ

0
63ප්‍රථම වරට අප්‍රිකා මහද්වීපයෙන් පිටතදී නූතන මානවයාගේ පූර්වජ නිදර්ශනයක් සොයාගැනීමට පර්යේෂකයෝ සමත්ව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here