අනාගතය වෙනුවෙන් මුදල් වෙනුවෙන් වර්තමානයේ සතුට ඇයි අපි නැති කර ගන්නේ. සියල්ල පමණට විය යුතුයි – උද්දික ප්‍රේමරත්න

0
89
උද්දික ඔබට මතකයේ තියෙනවද, පළමුවරට ඔබ පියෙක් වෙන්න යනවා කිලා අහපු දවස? අම්මෝ ඔව්. ඒ දවස මට හොඳට මතකයි. මම එතකොට හිටියේ රාජකාරි වැඩකට යන ගමන් වාහනේ. බිරිඳ කෝල් එකක් අරං කිව්වා ‘ඔයා තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න යනවා කියලා.’ ඇත්තටම ඇය ඒ මොහොතේ මා සමඟ කතා කළේ සතුට වැඩිකමට හඬමින්. ඇගෙන් ඒ ලැබූණ පණිවිඩය දුරකථන තරංග […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here